Úvod

Cílem jsou usměvavé děti, vedené pomocí gymnastického cvičení k fyzickému i psychickému zdraví, k sebedůvěře a radosti ze zdravého pohybu i získaných dovedností. Díky našemu profesionálnímu přístupu a bohatým trenérským zkušenostem, připravujeme děti pro další sportovní růst, ať na rekreační či závodní úrovni. Učíme je překonávat překážky nejen fyzické, ale i ty zdánlivé v sobě samých. V neposlední řadě učíme děti jednat fair play. Cvičební hodiny jsou v bezpečném a hravém prostředí, které je ideální pro pohybový a duševní růst. Využíváme speciální měkké a barevné gymnastické nářadí a náčiní, které umožní zábavnou formou rozvíjet jejich obratnost, rychlost a sílu.

alternative

Program PLAY

Je určen děvčatům i chlapcům ve věku od 4 let. Tenkým i baculatým, šikovným i opatrným. I těm, kteří nemají chuť se věnovat organizovanému sportování, nebo jim chybí správné držení těla. Jak z názvu vyplývá, náplní je hravé cvičení s respektujícím přístupem instruktora. V pohodové atmosféře jsou zde využívány základní gymnastické cviky, které vedou ke zlepšení koordinace, pohyblivosti a v neposlední řadě jako prevence civilizačních chorob. U starších skupin jsou zařazeny základy sportovní gymnastiky se zaměřením na akrobacii a skoků z malé trampolínky jako průprava např. pro parkour.

Program SPORT

Program SPORT je určen děvčatům i chlapcům ve věku od 6 let, kteří se chtějí věnovat gymnastice více. Pod odborným vedením se děti připravují na závody v gymnastice a teamgymu.

KONTAKT