Ceník

cenik

  Program PLAY   
cena za týden    150 Kč    
cena za 10 týdnů 1 500 Kč
cena za 2. POLOLETÍ                                 Čtvrtinky                            3 0000 Kč*
Pětinky                               3 000 Kč*
Šestinky                             3 000 Kč*
Sedminky                          3 000 Kč*
Osminky                            3 000 Kč*                                             
Junior                                3 600 Kč*

*Při zaplacení celého pololetí bude poskytnuta SLEVA ve výši 150,- Kč.

Podmínky účasti