Ceník

cenik

  Program PLAY   
cena za týden    150 Kč    
cena za 10 týdnů 1 500 Kč
cena za 2. POLOLETÍ                                 Čtvrtinky                            2 700 Kč*
Pětinky                               2 700 Kč*
Šestinky                             2 550 Kč*
Sedminky                          2 550 Kč*
Osminky                            2 700 Kč*                                             
Junior  1 a 2                      2 850 Kč*
 

SPORT                                   podle počtu odcvičených hodin

*Při zaplacení celého pololetí bude poskytnuta SLEVA ve výši 150,- Kč.

Podmínky účasti