Ceník

cenik

  Program PLAY   
cena za týden    150 Kč    
cena za 10 týdnů 1 500 Kč
cena za 1. pololetí Čtvrtinky                            3 000 Kč*
Pětinky                               3 000 Kč*
Šestinky                             3 000 Kč*
Sedminky                          3 000 Kč*
Osminky                            3 000 Kč*

Junior  1 a 2                      2 700 Kč*

SPORT                                   podle počtu odcvičených hodin

*Při zaplacení celého pololetí bude poskytnuta SLEVA ve výši 150,- Kč.

Podmínky účasti